söndag, december 07, 2014

intervju med thorsten flinck.

"/../ Jag har haft väldigt många kvinnor. Nio av tio har varit extremt starka. Jag har väldigt mycket kvinna i mig, det är därför jag är så mycket man."

onsdag, december 03, 2014

ny video.

intervju med peter birro.

"För mig är kärlek en jordbävning, det är en naturkatastrof. Det är ett vulkanutbrott. Det är inget som du spiller lite här och lite där, det är inget som du kan hantera eller ha kontroll över. /.../ Jag har också alltid känt att det ska vara på riktigt, annars så skiter jag i det. För att är det inte på riktigt, är det inte den här hämningslösa passionen och kamratskapet, kärleken, då är det någonting du kan kontrollera och då kan du ju säga nej till det och då gör jag det."

"Kvinnan är den som väljer. Hon väljer den man som ska älska henne. Jag tror att män är mer hjälplösa än vad dom tror. Jag tror killar tror att dom har kontrollen alltså, men jag tror inte att det fungerar så."